AA

Ақмола облысы жер қатынастары басқармасы

Жер иелену нысандарының бірі

Қазақстан Республикасы Жер кодексiнiң 48-бабында зования землеполь құқығын сату нысандарының бiрi жер учаскелерiн және жер сауда-саттық (конкурстар мен аукциондар) сәйкес болып табылады.

Сатуға арналған жер учаскесi сауда-саттыққа кейiн:

- жер учаскесiнiң шекарасы айқындалғаннан;

- жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты және оның кадастрлық (бағалау) құнын айқындау;

- құрылыс объектiлерiн инженерлiк-техникалық қамтамасыз ету желiлерiне қосудың техникалық шарттары анықталғаннан;

- сауда-саттық (конкурстар, аукциондар) өткiзу туралы шешiм қабылдау;

- сауда-саттық (конкурстар, аукциондар) өткiзу туралы хабарлама жарияланғаннан.

Жер учаскесiн немесе жер учаскесiн жалдау құқығын сатушы ретiнде жергiлiктi атқарушы орган өкiлдiк етедi.

Сауда-саттық (конкурстар, аукциондар) ұйымдастырушы ретiнде әрекет етедi меншiк иесi немесе онымен жасалған шарт негiзiнде әрекет етушi мамандандырылған ұйым.

Жер учаскесiнiң меншiк иесi сауда-саттықты (конкурстарды, аукциондарды) өткiзу нысанын белгiлейдi, сауда-саттық нысанасының бастапқы бағасын және кепiлақы сомасын.

Жер учаскесiн немесе жер учаскесiн жалдау құқығын сату жөнiндегi сауда-саттықты (конкурстарды, аукциондарды) ұйымдастыру және өткiзу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 13 қарашадағы no 1140 қаулысына сәйкес "Жер учаскесiн немесе жер учаскесiн жалдау құқығын сату жөнiндегi сауда-саттықты (конкурстарды, аукциондарды) ұйымдастыру және жүргiзу ережесiн бекiту туралы" аукцион — жер учаскесiн жалдау құқығын сату сауда-саттық жүргiзу әдiсi бағытталған жеке және заңды тұлғаларға немесе ашық сауда-саттыққа қатысушылар арасындағы бәсекелестiктi қамтамасыз ететiн наземельный учаскесi.

Бұл тәсiл ашық болып табылады, себебi жер учаскелерiн сатып алу үшiн жер учаскелерiн беру мүмкiндiгi және әбден тең және әдiл мөлдiр кепiлдiк бередi.

Ашықтық рәсiмдер басқа аукциондық жүйе және басқа да артықшылықтар бар. Бiрiншiден, бұл жергiлiктi бюджеттi толықтыруға салмақты (аукциондар өткiзу көрсетiп отырғандай, жер телiмiнiң бағасы орташа алғанда әлемдiк тарих сауда-саттық барысында үш есе өсуi мүмкiн). Екiншiден, өмiр тәжiрибесi көрсетiп отырғандай, жария түрде сатып алушымен сатып алады, ол жер учаскесi мен жұмыс iстеуге жарамды сенiмдiрек салықтар төлейдi.

Аукционда сатып алуға өзiнiң болмысы бойынша бастапқы жер учаскесiн сатып алу болып табылады.

Аукционға жер учаскесi "таза" ұсынылған қандай да бiр үшiншi тұлғалардың мүлiктiк құқықтарын оның: Ол пайдалануға берiлдi, оның iшiнде жалға емес, оның жалғыз меншiк иесi мемлекет болып табылады.

Осылайша, жер аукциондар өткiзу үшiн жағдайлар жасауға жәрдемдеседi, жылжымайтын мүлiк нарығында бәсекелестiктiң жердi оңтайлы және тиiмдi пайдалану, қосымша қаражат тарту және инвесторлардың құқықтарын қорғау жөнiндегi жауапкершiлiгiн арттыру және мүдделiлiк жерге жер жергiлiктi бюджетке кепiлдiктерiн қамтамасыз ету, жер құқығы қатынастарының субъектiлерi.

Мақаланы құрған күні 18.01.2017 10:13
Мақаланы жаңартқан күні 18.01.2017 10:13
Қаралым саны: 3046
© 2020. Ақмола облысы жер қатынастары басқармасы