Ақмола облысы жер қатынастары басқармасы

Басқарма туралы ереже

Ақмола облысы әкiмдiгiнiң
2018 жылғы 18 маусымдағы
№ А-7/271 қаулысына
қосымша

Ақмола облысы әкiмдiгiнiң
2016 жылғы 01 шiлдедегi
№ А-8/330 қаулысымен
бекiтiлген

«Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы»
мемлекеттiк мекемесi туралы
ереже

1.Жалпы ережелер

1. «Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттiк мекемесi Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгiленген құзыретiне сәйкес Ақмола облысының аумағында жер қатынастары саласындағы басшылық етудi жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органы болып табылады.

2. «Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттiк мекемесi өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентiнiң және Үкiметiнiң актiлерiне, өзге де нормативтiк құқықтық актiлерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3. «Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттiк мекемесi, мемлекеттiк мекеменiң ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттiк тiлде өзiнiң атауы жазылған мөрi және мөртаңбалары, белгiленген үлгiдегi бланктерi бар, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарда шоттары бар.

4.«Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттiк мекемесi өзiнiң атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға кiрiседi.

5. «Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттiк мекемесi мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға кiрiсуге құқылы, егер ол осыған заңнамаға сәйкес өкiлеттi болған жағдайда.

6.«Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттiк мекемесi, өз құзыретiнiң мәселелерi бойынша заңнамамен белгiленген тәртiпте басшының бұйрықтарымен ресiмделетiн шешiмдер қабылдайды.

7.«Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттiк мекемесiнiң құрылымы және штат санының лимитi қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекiтiледi.

8.Заңды тұлғаның мекенжайы: 020000, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Сәтбаев көшесi, 1-үй, «Б» корпусы.

9.Мемлекеттiк органның толық атауы «Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттiк мекемесi.

10. «Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттiк

мекемесiнiң құрылтай құжаты осы Ереже болып табылады.

11. «Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттiк

мекемесiнiң қызметiн қаржыландыру республикалық және облыстық бюджеттерiнен жүзеге асырылады.

12.«Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттiк

мекемесiнiң функциялары болып табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында кәсiпкерлiк субъектiлерiмен шарттық қатынастарға түсуге «Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттiк мекемесiне тыйым салынады.

Егер «Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттiк мекемесiне заңнамалық актiлерiмен кiрiстер әкелетiн қызметтi жүзеге асыру құқығы берiлсе, онда осындай қызметтен алынған кiрiстер мемлекеттiк бюджеттiң кiрiсiне жiберiледi.

2.Мемлекеттi органның миссиясы, негiзгi мәселелерi, қызметтерi, құқықтары және мiндеттерi

13. Миссиясы: «Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы»

мемлекеттiк мекемесi жер ресурстарын реттеу бойынша, Ақмола облысында жер ресурстарын пайдалану мен қайта бөлу туралы ақпараттың қолжетiмдiлiгi мен ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында тиiмдi есептiк саясасатты жүргiзу бойынша, жер ресурстарын тиiмдi және ұтымды пайдалану үшiн жағдай жасау бойынша, жерлердiң сапалық күйiн көтеру бойынша функциялар атқарады.

14. Мәселелерi:

1)Қазақстан Республикасы Жер кодексiмен, «Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк-құқықтық актiлерiмен және облыстың жергiлiктi атқарушы органының құқықтық актiлерiмен белгiленген, өз құзыретiнiң шегiнде Ақмола облысының аумағында жер қатынастарын реттеу;

2)Ақмола облысының жер ресурстарын тиiмдi және ұтымды пайдалану үшiн жағдай жасауына бағытталған шараларды реттеу, олардың сапалық жағдайын көтеру, жердi пайдалану мен қорғау үшiн мемлекеттiк бақылауды қамтамасыз етуге жәрдемдесу;

3)толық бағалы мемлекеттiк жер кадастрын қалыптастыруды ұйымдастыру және оны, автоматтандырылған технологияларға ауыстыру, заманауи технологияларға негiзделген жер қатынастарын реттеу жүйесiн жетiлдiру.

15. Қызметтер:

1) облыстың жергiлiктi атқарушы органының жер қойнауын пайдалану мақсаттары (өндiру жөнiндегi; бiрлескен барлау және өндiру жөнiндегi; барлаумен және (немесе) өндiрумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салу және (немесе) пайдалану жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу үшiн), магистральдық құбыржолдарды, мұнай және газ өңдеу объектiлерiн, жаңартылатын энергия көздерiн пайдалану жөнiндегi объектiлердi салу (реконструкциялау) үшiн, индустриялық-инновациялық қызмет субъектiлерiнiң индустриялық-инновациялық жобалары, инвестициялық басым жобаларды Қазақстан Республикасының Кәсiпкерлiк кодексiне сәйкес iске асыру, жергiлiктi маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру және кеңейту үшiн жер учаскелерiн беру жөнiндегi, сондай-ақ пайдалы қазбалардың кен орындары табылған кезде және оларды игеру үшiн, магистральдық құбыржолдарды салу (реконструкциялау), жергiлiктi маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру және кеңейту үшiн жер учаскелерiн мемлекет мұқтажына мәжбүрлеп иелiктен шығару жөнiндегi ұсыныстарын және шешiмдерiнiң жобаларын дайындау;

2) жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру;

3) облыстың жергiлiктi атқарушы органының мемлекеттiк ғылыми-зерттеу ұйымдары мен олардың тәжiрибе шаруашылықтарына, сондай-ақ мемлекеттiк тұқым өсiру шаруашылықтары мен асыл тұқымды мал зауыттарына жер учаскелерiн беру жөнiндегi ұсыныстары мен шешiмдерiнiң жобаларын дайындау;

4) аумақтық сулар алып жатқан жер учаскелерiн жасанды ғимараттар салу үшiн беру жөнiндегi облыстың жергiлiктi атқарушы органының ұсыныстарын және шешiмдерiнiң жобаларын дайындау;

5) облыстың жергiлiктi атқарушы органының қорғаныс және ұлттық қауiпсiздiк мұқтажы үшiн жер учаскелерiн беру және алу жөнiндегi ұсыныстарын және шешiмдерiнiң жобаларын дайындау;

6) жердi резервте қалдыру жөнiндегi ұсыныстарды дайындау;

7)өз құзыретi шегiнде мемлекет жеке меншiкке сататын нақты жер учаскелерiнiң кадастрлық (бағалау) құнын бекiту;

8)өз құзыретi шегiнде жер учаскелерiнiң бөлiнетiндiгi мен бөлiнбейтiндiгiн айқындау;

9)жерге орналастыруды жүргiзудi ұйымдастыру және жер учаскелерiн қалыптастыру жөнiндегi жерге орналастыру жобаларын бекiту;

10)облыстың жердi аймақтарға бөлу жобаларын, жердi ұтымды пайдалану жөнiндегi жобалары мен схемаларын әзiрлеудi ұйымдастыру;

11)өз құзыретi шегiнде жер сауда-саттығын (конкурстар, аукциондар) жүргiзудi ұйымдастыру;

12)жердi пайдалану мен қорғау мәселелерiн қозғайтын, облыстық, қалалық, аудандық маңызы бар жобалар мен схемаларға сараптама жүргiзу;

13)өз құзыретi шегiнде жер учаскесiн сатып алу-сату шарттары мен жалдау және жердi уақытша өтеусiз пайдалану шарттарын жасасу және жасалған шарттар талаптарының орындалуын бақылауды жүзеге асыру;

14)аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың деректерi негiзiнде облыстың жер балансын жасау;

15)осы Кодекстiң 71-бабына сәйкес облыстың жергiлiктi атқарушы органының iздестiру жұмыстарын жүргiзу үшiн жер учаскелерiн пайдалануға рұқсат беруi жөнiнде ұсыныстар дайындау;

16)ауыл шаруашылығы алқаптарын бiр түрден екiншiсiне ауыстыру жөнiнде ұсыныстар дайындау;

17)жер-кадастрлық жоспарды бекiту жатады.

18)ҚР Жер кодексiнiң 69-бабына сәйкес, жұртшылық сервитуттарды құру бойынша ұсыныстар дайындау;

19)Жер қатынастарын реттеу, жер ресурстарын пайдалану мен қорғау бөлiгiнде, жер қатынастары саласында қызмет атқаратын аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) уәкiлеттi органдарын үйлестiру және оларға әдiстемелiк басшылық жасау;

20)мемлекеттiк қызмет көрсету;

21)ҚР Жер кодексiнiң 90-бабымен қарастырылған, орман қорының жерлерiн қоспағанда, мемлекеттiк қажеттiлiгi үшiн жер учаскелердi беру және алып қою бойынша облыстың жергiлiктi атқарушы органының ұсыныстары мен шешiмдерiнiң жобаларын дайындау;

22)ҚР Жер кодексiмен белгiленген құзыретiнiң шегiнде жер учаскелерiнiң насаналы мақсатын өзгерту бойынша облыстың жергiлiктi атқарушы органының ұсыныстары мен шешiмдерiнiң жобаларын дайындау;

23)Ақмола облысы әкiмдiгiнiң жанындағы жер учаскелерiн беру мәселелерi жөнiндегi комиссияның жұмысын ұйымдастыру;

24)Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған жер учаскелерiн жалға берiлген шарттарын тәртiбiнде бұзу;

25)ауыл шаруашылығын жүргiзуге байланысты емес мақсаттарға оларды пайдалану үшiн ауыл шаруашылығы алқаптарын алып қоюдан туындаған ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң шығындарын өндiртiп алу.

26)Қазақстан Республикасының Жер кодексiнiң 50-бабының 2-тармағында көрсетiлген, жер учаскелердiң шектi (ең жоғары) мөлшерлерiн, ауыл шаруашылығына арналған жер учаскелерiнiң шектi (ең жоғары) және ең аз мөлшерлерiн белгiлеу бойынша iс-шараларды ұйымдастыру;

16.Құқықтары және мiндеттерi:

1)өз қызметiнiң саласында жер қатынастарын дамыту мақсаттары, басымдықтары және стратегиясы бойынша ұсыныстарды облыс әкiмдiгiне енгiзу;

2)жер қатынастары мәселесi бойынша мемлекеттiк органдардан, ұйымдардан, лауазымды тұлғалардан, жер учаскелердiң иелерiнен және жер пайдаланушылардан қажеттi ақпаратты заңнамамен белгiленген тәртiпте сұрап алу;

3)жер қатынастары саласында қызметiн атқаратын, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) әкiмдерiнен және аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) уәкiлеттi органдарынан заңнамамен белгiленген тәртiпте есептi және ағымдағы ақпаратты сұрап алу;

4)жер қатынастары саласында жергiлiктi атқарушы органдарымен қабылданған нормативтiк құқықтық және құқықтық актiлерiне мониторинг жүргiзу, жергiлiктi атқарушы органға өзгерiстердi және (немесе) толықтыруларды енгiзу бойынша, жер заңнамасына қарсы келетiн актiлердiң күшi жойылған деп тану немесе актiлердiң күшiн жою туралы ұсыныстарды енгiзу;

5)Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған негiздер бойынша жер пайдалану құқығын тоқтату туралы ұсыныстарды тиiстi органдарға енгiзу;

6)Қазақстан Республикасының жер заңнамасын бұзғандарға қатысты шаралар қолдану үшiн ұсыныстарды тиiстi органдарға енгiзу;

7)сот органдарында өзiнiң атынан, сондай-ақ әкiмдiктiң және облыс әкiмiнiң атынан талапкер ретiнде болуға, жер заңнамасы мәселелерi бойынша қорытындыны сот, құқық қорғау, қоғамдық және басқа органдарда, мекемелерде және ұйымдарда беру;

8)аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергiлiктi атқарушы органдарының жұмыс тиiмдiлiгiн арттыру бойынша және жауапты тұлғаларға қатысты тиiстi шаралар қолдану бойынша облыс әкiмiне, қадағалайтын облыс әкiмiнiң орынбасарына ұсыныстар енгiзу;

9)жер қатынастары саласындағы қызметтi жүзеге асыратын аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) уәкiлеттi органдары жұмыстарының тиiмдiлiгiн арттыру бойынша және жауапты тұлғаларға қатысты тиiстi шаралар қолдану бойынша аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) әкiмдерiне кепiлдемелердi енгiзу.

3.Мемлекеттiк органның қызметiн ұйымдастыру

17. «Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттiк мекемесiне жүктелген мiндеттердiң орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын басшысымен «Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттiк мекемесiнiң басшылығы жүзеге асырылады.

18. «Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттiк мекеменiң басшысы облыс әкiмiмен лауазымына тағайындалады және лауазымынан босатылады.

19. Басшының өкiлеттiгi:

орынбасарының, жер қатынастары басқармасының бөлiм басшыларының және «Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттiк мекеменiң басқа қызметкерлерiнiң мiндеттерi мен өкiлеттiктерiн анықтайды;

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес «Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттiк мекеменiң қызметкерлерiн лауазымдарына тағайындайды және лауазымдарынан босатады;

«Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттiк мекемесi қызметкерлерiн ынталандыру және оларға материалдық көмек көрсету, тәртiптiк жаза қолдану мәселенi Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiпте шешедi;

«Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттiк мекемесiнiң бұйрықтарына қол қояды;

«Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттiк мекеменiң, штат саны лимитiнiң шеңберiнде құрылымды, штаттық кестенi, қызметшiлерiнiң лауазымдық нұсқаулықтарын бекiтедi;

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаға сәйкес мемлекеттiк мекемелерде, басқа ұйымдарда «Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттiк мекеменiң өкiлi болады;

өз құзыретiнiң шегiнде сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет бойынша шаралар қабылдайды және оны дербес жауапкершiлiгiне алады;

қолданыстағы заңнамаға сәйкес «Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттiк мекеменiң атынан сенiмхатсыз iс-әрекет жасайды және мемлекеттiк мекемелерде, басқа ұйымдарда оның өкiлi болады;

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады;

«Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттiк мекемесi басшысының өкiлеттiктерi, ол болмаған кезде қолданыстағы заңнамаға сәйкес оның мiндеттерiн орындайтын тұлғамен жүзеге асырылады.

20. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес «Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттiк мекемесi басшысының, лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын орынбасары бар.

Басшы өз орынбасарының өкiлеттiктерiн қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгiлейдi.

4.Мемлекеттiк органның мүлкi

21. Заңнамамен көзделген жайдайларда «Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттiк мекеменiң жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi болу мүмкiн.

«Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттiк мекеменiң мүлкi оған меншiк иесi берген мүлiк, сондай-ақ, өз қызметi нәтижесiнде сатып алынған мүлiк (ақшалай кiрiстердi қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебiнен қалыптастырылады.

22. «Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттiк мекеменiң бекiтiлген мүлкi облыстық коммуналдық мүлiкке жатады.

23. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, «Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттiк мекемесi өзiне бекiтiлген мүлiктi және қаржыландыру жоспары бойынша өзiне бөлiнген қаражат есебiнен сатып алынған мүлiктi өз бетiмен иелiктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсiлмен билiк етуге құқығы жоқ.

5.Мемлекеттiк органды қайта ұйымдастыру және тарату

24. «Ақмола облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттiк мекеменi қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Мақаланы құрған күні 05.02.2016 12:03
Мақаланы жаңартқан күні 10.07.2019 11:15
Қаралым саны: 3878
© 2020. Ақмола облысы жер қатынастары басқармасы