Кадрлық саясатты жаңғырту мемлекеттің біріне айналды жаңа бағыттың экономикалық саясатының  бірқатар басым бағыттары, Стратегиясын, "Қазақстан-2050"стратегиясы құрылды.

Өйткені кадрлар қозғаушы күші болып табылады әкімшілік, экономикалық және әлеуметтік реформаларды, кадрлар даярлау мәселелері мен дамыту және елдің еңбек ресурстарының ерекше көңіл басынан бері қазақстан мемлекеттілігінің қалыптасуына әсер етеді.

Қазақстанда мемлекеттік қызмет көрсету үшін кейінгі конкурстық іріктеу алғаш рет енгізілді, мемлекеттік мекемелер, мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін арттыру үшін жүзеге асырылды, саяси және әкімшілік шаралар бөлінді. Осылайша, бұл (тану) меритократия қағидаттарын салынған кәсіби мемлекеттік қызметтің негізін, нәтижелілік, ашықтық және теңдік қаланды.

Тұжырымдама аясында мемлекеттік қызметтің жаңа моделі болжанады заңнамалық және институционалдық базаны жетілдіру, мемлекеттік қызмет Сонымен қатар,  мемлекет қызметшілерін айтарлықтай қайта қаралуы қолданыстағы кадр тетіктерін іріктеу және кадрларды мемлекеттік қызметке оқыту және мансаптық жоғарылату. Бұдан басқа, енгізілетін болады жаңа технологиялар сияқты бағалау қызметі мемлекеттік қызметшілердің мансаптық жоспарлау және енгізу жеке даму жоспарларын

 

 

 

Страница создана: 18.07.2017 16:07

Обновлена: 18.07.2017 16:07